Wanneer u niet tevreden bent met de producten of onze service, kunt u zowel mondeling als schriftelijk een klacht bij ons indienen. Wij gaan ervan uit dat we gezamenlijk tot een oplossing komen. Mocht dat niet het geval zijn dan kunt u terecht bij de klachtencommissie van Preventie en Klachtenopvang- ‘Erisietsmisgegaan.nl’. www.erisietsmisgegaan.nl. Ook is er een mogelijkheid om u klacht neer te leggen bij de klachtencommissie van SEMH.